Dricka mycket vatten: sagor för nära kvällar

Kabusa förlag 2006
Bue Nordström, Helena Bergenrud

En vänlig och lite sorglig bok med korta sagor för stora och små människor. Bue Nordström har skrivit sina texter utifrån Helena Bergenruds grafiska bilder och det blir ett gripande möte mellan starka uttryck i bild och ord. Följ med och möt bland andra den lilla fågeln som flyttar hemifrån, barnet som hämtar en stjärna och flickan som visslar på sin hund.

Texterna i boken återges på både svenska och danska.
210 x 210 mm, 72 sidor
Utgivning: September 2009
ISBN: 978 91 89680 80 7På lek

Kulturen i Lund 1984
Bild: Helena Bergenrud (55 st illustrationer)
Redaktör: Bitte Wengert
Text: Kulturens undervisningsavdelning - Annika Grauers

210 x 147 mm, 68 sidor
Utgivning: 1984, 2. uppl. 1987, 3. uppl. 1990
ISBN: 91-970441-6-4


Fastlagen och påsken och däremellan kommer fastan

Kulturen i Lund 1984
Bild: Helena Bergenrud (60 st illustrationer)
Text: Kulturens undervisningsavdelning - Annika Grauers

Om seder och bruk kring påsken, med tonvikten lagd vid sydsvenska, framför allt skånska traditioner. Skrift från Kulturen i Lund, som vill ge ökade kunskaper om de traditioner och religiösa föreställningar som ligger till grund för påskfirandet med påskabrev, risning, äggalekar, skyddsmagi m.m.

210 x 147 mm, 67 sidor
Utgivning: 1983, 2. uppl. 1984, 3. uppl. 1990
ISBN: 91-970441-4-8