• Helena Bergenrud bergenrud.com PÅ MYREN, 18 X 15 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  PÅ MYREN, 18 X 15 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com NEKTAR 13 X 15 torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  NEKTAR 13 X 15
 • Helena Bergenrud bergenrud.com SÅNG TILL DEM, 13 X 15 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  SÅNG TILL DEM, 13 X 15 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com SKUGGLEK, 11 X 10 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  SKUGGLEK, 11 X 10 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com V - UR BLOMMAS RESA, 27 X 35 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  V - UR BLOMMAS RESA, 27 X 35 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com KÖR, 15 X 18 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  KÖR, 15 X 18 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com KANINSYSKON, 10,5 X 10 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  KANINSYSKON, 10,5 X 10 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com EN AV DEM, 13 X 15 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  EN AV DEM, 13 X 15 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com DANS, 27 X 35 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  DANS, 27 X 35 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com FÅGELTECKEN, 11 X 13 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  FÅGELTECKEN, 11 X 13 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com FORTSATT FÄRD, 18 X 15 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  FORTSATT FÄRD, 18 X 15 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com GÅTA, 13 X 15 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  GÅTA, 13 X 15 CM
 • Helena Bergenrud bergenrud.com BUGNING II - UR BLOMMAS RESA, 27 X 35 CM torrnŒålsgravyr, drypoint, kaltnadel radierung
  BUGNING II - UR BLOMMAS RESA, 27 X 35 CM

 

 • JAG ARBETAR I TORRNÅLSGRAVYR  och dessa trycker jag i min egen koppartryckspress på 350g Hahnemüle koppartryckspapper.

  Min uppväxt i norra Sverige har påverkat mig mycket och i naturen där, finner jag kraft och inspiration.
      I mina torrnålsgravyrer vill jag skildra livets ömtålighet och styrka. Ofta utgår jag från ett vardagligt ögonblick där det känns som om allting plötsligt stannar upp och livet liksom håller andan en sekund.
  / Helena Bergenrud   • OM TORRNÅLSGRAVYR

  "Om man med en synnerligen vass stålnål rispar i en kopparplåt uppstår en fördjupning men också en grad vilken likt en plogfåra är något höjd över plåtens yta. När plåten infärgas och därefter avtorkas, stannar färg kvar i den rispade linjen, men också i den uppskjutande graden.
  Det är detta som ger tekniken dess särart; i tryck blir linjen inte distinkt utan följsamt målerisk och tätt rispade linjer ger en sammetsmjuk svärta. Genom att graden är mycket känslig för slitage kan torrnålsgravyren endast tryckas i mycket begränsade upplagor. På elektrolytisk väg kan plåtens yta förstärkas (förjärnas) och upplagan därigenom ökas."
  /Anne Petterson, ur 5:e Grafiktriennalens katalog.


 • I ORGINALGRAFIK  finns 4 grundläggande tekniker, högtryck, djuptryck, plantryck och genomtryck. Orginalgrafik omfattar en avgränsad exklusiv grupp av konstnärliga tryck där torrnålsgravyr, kopparstick, och etsning ingår i tekniken Djuptryck.

  När en begränsad upplaga är tryckt och godkänd signeras den och numreras av konstnären. För det mesta förekommer också en s.k. EA-upplaga. EA är en förkortning av franskan Epreuve d`artiste och är konstnärens egen del av upplagan. En EA-upplaga, som numreras med romerska siffror, bör inte överskrida 10% av ordinarie upplaga.